Meny

Handelsstål

Hålprofiler är samlingsnamnet för konstruktionsrör som är utvecklade för att bära last i byggnader, fordon och i maskiner.

VKR SS-EN 10210 S355
J2H opt 1.4

 • Varmformade kvadratiska eller rektangulära konstruktionsrör med skarpa hörnradier. VKR finns i svetsat och sömlöst utförande. Förekommer ofta i stålbyggnader.Kvadratiska dimensioner från 40 x 40 x 3 mm till 400 x 400 x 16 mm. Rektangulära dimensioner från 50 x 30 x 3,2 mm till 450 x 250 x 16 mm.

KKR SS-EN 10219 S355
J2H opt 1.4

 • Kallformade kvadratiska eller rektangulära konstruktionsrör i svetsat utförande. KKR har ett lägre pris än VKR men för att undvika sprickbildningar är hörnradien större än på motsvarande VKR.Kvadratiska dimensioner från 25 x 25 x 3 mm till 300 x 300 x 12,5 mm. Rektangulära dimensioner från

KCKR SS-EN 10219 S355
J2H opt 1.4

 • Kallformade cirkulära (runda) konstruktionsrör i svetsat utförande.Dimensioner från 42,4 x 3 mm till 323,9 x 12,5 mm

Balk

Samlingsbegrepp för öppna profiler som bär last i byggnader, fordon och i maskiner.

HEA balk

Balk liknande ett liggande H finns i två utförande.

 • HEA balk S355J2 med tunnare gods i dimensioner från 100 mm till 600 mm.
 • HEB balk S355J2 med tjockare gods i dimensioner från 100 mm till 600 mm.

IPE balk

Balk liknande ett stående I.

 • IPE Balk S275JR/S355JRBalk med tvärsnitt i U-form
 • UPE S355J2 S355M/S355N Modern U-balk med parallella flänsar.
 • UNP S235JR klassisk U-balk

Stång

Stång är ett samlingsbegrepp för klenare profiler som är mer eller mindre komplexa för att bära mekanisk last och för allmän konstruktion. Vi erbjuder stång i hellängd eller i färdigkapade längder. Stången kan även levereras i slungrensat och i grundmålat utförande.

Platt och universalstång (bredd över 200 mm)

 • Homogen stång med rektangulärt tvärsnitt. Finns i varmvalsat och varmförzinkat utförande

Vinkelstång

 • Liksidig vinkelstång med tvärsnitt liknande V. Finns i varmvalsat och varmförzinkat utförande
 • Oliksidig vinkelstång med tvärsnitt liknande L.

Rundstång

 • Homogen stång med cirkulärt tvärsnitt

Fyrkantstång

 • Homogen stång med kvadratiskt tvärsnitt

U-stång

 • Som en UNP balk men med dimension mindre än 80 mm.

Räls

 • Räls är en profil avsedd att köra hjul på. Finns som travers och kranräls.

Kantstål för durkplåt